donderdag 23 september 2021
Contact
Agenda
PFV Limburg
Evenementen
za 25 september
PC De Blockskes
zo 26 september
Zomertornooi
doublet (H/HG)
PC De Berk

 

Wintercompetitie - Kalender

Nationaal Vlaams Provinciaal 50+
Kalender Uitslagen Rangschikking Verantwoordelijken

 

Reeksen
Kalender 2021 - 2022

 
Speeldag 1
Senior league
wo 6 okt 14:00 ZigZag A Tongeren A
wo 6 okt 14:00 Sint-Truiden A Olympia A
wo 6 okt 14:00 Pelter A Sint-Truiden B
wo 6 okt 14:00 Boekt A Opec A
wo 6 okt 14:00 Genenbos A De Berk A
Eerste afdeling
wo 6 okt 14:00 Hasselt A Interlommel A
wo 6 okt 14:00 Maaseik A Horizon A
wo 6 okt 14:00 Genk A Kelchteren A
wo 6 okt 14:00 Boekt B Pelter B
wo 6 okt 14:00 Genenbos C Genenbos B
Tweede afdeling
wo 6 okt 14:00 Horizon B Horizon C
wo 6 okt 14:00 Oetervallei A ZigZag B
wo 6 okt 14:00 Terbiest A Sint-Truiden C
wo 6 okt 14:00 Bocholt A Vrij
wo 6 okt 14:00 Genenbos E Genenbos D
Derde afdeling
wo 6 okt 14:00 Hasselt B Interlommel B
wo 6 okt 14:00 Vrij Olympia B
wo 6 okt 14:00 Sparrendal A De Berk B
wo 6 okt 14:00 De Berk C Terbiest B
wo 6 okt 14:00 Genk B Genk C
Vierde afdeling
wo 6 okt 14:00 Vrij Tongeren B
wo 6 okt 14:00 Maaseik B Fenix A
wo 6 okt 14:00 Pelter C Boekt C
wo 6 okt 14:00 Bocholt B Genk F
wo 6 okt 14:00 Genk D Genk E
 
Speeldag 2
Senior league
wo 13 okt 14:00 Tongeren A Sint-Truiden A
wo 13 okt 14:00 Sint-Truiden B ZigZag A
wo 13 okt 14:00 Olympia A Boekt A
wo 13 okt 14:00 De Berk A Pelter A
wo 13 okt 14:00 Opec A Genenbos A
Eerste afdeling
wo 13 okt 14:00 Interlommel A Maaseik A
wo 13 okt 14:00 Kelchteren A Hasselt A
wo 13 okt 14:00 Horizon A Boekt B
wo 13 okt 14:00 Genenbos B Genk A
wo 13 okt 14:00 Pelter B Genenbos C
Tweede afdeling
wo 13 okt 14:00 Horizon C Oetervallei A
wo 13 okt 14:00 Sint-Truiden C Horizon B
wo 13 okt 14:00 ZigZag B Bocholt A
wo 13 okt 14:00 Genenbos D Terbiest A
wo 13 okt 14:00 Vrij Genenbos E
Derde afdeling
wo 13 okt 14:00 Interlommel B Vrij
wo 13 okt 14:00 De Berk B Hasselt B
wo 13 okt 14:00 Olympia B De Berk C
wo 13 okt 14:00 Genk C Sparrendal A
wo 13 okt 14:00 Terbiest B Genk B
Vierde afdeling
wo 13 okt 14:00 Tongeren B Maaseik B
wo 13 okt 14:00 Boekt C Vrij
wo 13 okt 14:00 Fenix A Bocholt B
wo 13 okt 14:00 Genk E Pelter C
wo 13 okt 14:00 Genk F Genk D
 
Speeldag 3
Senior league
wo 20 okt 14:00 Pelter A Tongeren A
wo 20 okt 14:00 Olympia A Opec A
wo 20 okt 14:00 Genenbos A ZigZag A
wo 20 okt 14:00 Sint-Truiden A De Berk A
wo 20 okt 14:00 Boekt A Sint-Truiden B
Eerste afdeling
wo 20 okt 14:00 Genk A Interlommel A
wo 20 okt 14:00 Horizon A Pelter B
wo 20 okt 14:00 Genenbos C Hasselt A
wo 20 okt 14:00 Maaseik A Genenbos B
wo 20 okt 14:00 Boekt B Kelchteren A
Tweede afdeling
wo 20 okt 14:00 Terbiest A Horizon C
wo 20 okt 14:00 ZigZag B Vrij
wo 20 okt 14:00 Genenbos E Horizon B
wo 20 okt 14:00 Oetervallei A Genenbos D
wo 20 okt 14:00 Bocholt A Sint-Truiden C
Derde afdeling
wo 20 okt 14:00 Sparrendal A Interlommel B
wo 20 okt 14:00 Olympia B Terbiest B
wo 20 okt 14:00 Genk B Hasselt B
wo 20 okt 14:00 Vrij Genk C
wo 20 okt 14:00 De Berk C De Berk B
Vierde afdeling
wo 20 okt 14:00 Pelter C Tongeren B
wo 20 okt 14:00 Fenix A Genk F
wo 20 okt 14:00 Genk D Vrij
wo 20 okt 14:00 Maaseik B Genk E
wo 20 okt 14:00 Bocholt B Boekt C
 
Speeldag 4
Senior league
wo 27 okt 14:00 Tongeren A Opec A
wo 27 okt 14:00 Pelter A Genenbos A
wo 27 okt 14:00 De Berk A Olympia A
wo 27 okt 14:00 ZigZag A Boekt A
wo 27 okt 14:00 Sint-Truiden B Sint-Truiden A
Eerste afdeling
wo 27 okt 14:00 Interlommel A Pelter B
wo 27 okt 14:00 Genk A Genenbos C
wo 27 okt 14:00 Genenbos B Horizon A
wo 27 okt 14:00 Hasselt A Boekt B
wo 27 okt 14:00 Kelchteren A Maaseik A
Tweede afdeling
wo 27 okt 14:00 Horizon C Vrij
wo 27 okt 14:00 Terbiest A Genenbos E
wo 27 okt 14:00 Genenbos D ZigZag B
wo 27 okt 14:00 Horizon B Bocholt A
wo 27 okt 14:00 Sint-Truiden C Oetervallei A
Derde afdeling
wo 27 okt 14:00 Interlommel B Terbiest B
wo 27 okt 14:00 Sparrendal A Genk B
wo 27 okt 14:00 Genk C Olympia B
wo 27 okt 14:00 Hasselt B De Berk C
wo 27 okt 14:00 De Berk B Vrij
Vierde afdeling
wo 27 okt 14:00 Tongeren B Genk F
wo 27 okt 14:00 Pelter C Genk D
wo 27 okt 14:00 Genk E Fenix A
wo 27 okt 14:00 Vrij Bocholt B
wo 27 okt 14:00 Boekt C Maaseik B
 
Speeldag 5
Senior league
wo 3 nov 14:00 Genenbos A Tongeren A
wo 3 nov 14:00 Opec A De Berk A
wo 3 nov 14:00 Boekt A Pelter A
wo 3 nov 14:00 Olympia A Sint-Truiden B
wo 3 nov 14:00 Sint-Truiden A ZigZag A
Eerste afdeling
wo 3 nov 14:00 Genenbos C Interlommel A
wo 3 nov 14:00 Pelter B Genenbos B
wo 3 nov 14:00 Boekt B Genk A
wo 3 nov 14:00 Horizon A Kelchteren A
wo 3 nov 14:00 Maaseik A Hasselt A
Tweede afdeling
wo 3 nov 14:00 Genenbos E Horizon C
wo 3 nov 14:00 Vrij Genenbos D
wo 3 nov 14:00 Bocholt A Terbiest A
wo 3 nov 14:00 ZigZag B Sint-Truiden C
wo 3 nov 14:00 Oetervallei A Horizon B
Derde afdeling
wo 3 nov 14:00 Genk B Interlommel B
wo 3 nov 14:00 Terbiest B Genk C
wo 3 nov 14:00 De Berk C Sparrendal A
wo 3 nov 14:00 Olympia B De Berk B
wo 3 nov 14:00 Vrij Hasselt B
Vierde afdeling
wo 3 nov 14:00 Genk D Tongeren B
wo 3 nov 14:00 Genk F Genk E
wo 3 nov 14:00 Bocholt B Pelter C
wo 3 nov 14:00 Fenix A Boekt C
wo 3 nov 14:00 Maaseik B Vrij
 
Speeldag 6
Senior league
wo 10 nov 14:00 Tongeren A De Berk A
wo 10 nov 14:00 Genenbos A Boekt A
wo 10 nov 14:00 Sint-Truiden B Opec A
wo 10 nov 14:00 Pelter A Sint-Truiden A
wo 10 nov 14:00 ZigZag A Olympia A
Eerste afdeling
wo 10 nov 14:00 Interlommel A Genenbos B
wo 10 nov 14:00 Genenbos C Boekt B
wo 10 nov 14:00 Kelchteren A Pelter B
wo 10 nov 14:00 Genk A Maaseik A
wo 10 nov 14:00 Hasselt A Horizon A
Tweede afdeling
wo 10 nov 14:00 Horizon C Genenbos D
wo 10 nov 14:00 Genenbos E Bocholt A
wo 10 nov 14:00 Sint-Truiden C Vrij
wo 10 nov 14:00 Terbiest A Oetervallei A
wo 10 nov 14:00 Horizon B ZigZag B
Derde afdeling
wo 10 nov 14:00 Interlommel B Genk C
wo 10 nov 14:00 Genk B De Berk C
wo 10 nov 14:00 De Berk B Terbiest B
wo 10 nov 14:00 Sparrendal A Vrij
wo 10 nov 14:00 Hasselt B Olympia B
Vierde afdeling
wo 10 nov 14:00 Tongeren B Genk E
wo 10 nov 14:00 Genk D Bocholt B
wo 10 nov 14:00 Boekt C Genk F
wo 10 nov 14:00 Pelter C Maaseik B
wo 10 nov 14:00 Vrij Fenix A
 
Speeldag 7
Senior league
wo 17 nov 14:00 Boekt A Tongeren A
wo 17 nov 14:00 De Berk A Sint-Truiden B
wo 17 nov 14:00 Sint-Truiden A Genenbos A
wo 17 nov 14:00 Opec A ZigZag A
wo 17 nov 14:00 Olympia A Pelter A
Eerste afdeling
wo 17 nov 14:00 Boekt B Interlommel A
wo 17 nov 14:00 Genenbos B Kelchteren A
wo 17 nov 14:00 Maaseik A Genenbos C
wo 17 nov 14:00 Pelter B Hasselt A
wo 17 nov 14:00 Horizon A Genk A
Tweede afdeling
wo 17 nov 14:00 Bocholt A Horizon C
wo 17 nov 14:00 Genenbos D Sint-Truiden C
wo 17 nov 14:00 Oetervallei A Genenbos E
wo 17 nov 14:00 Vrij Horizon B
wo 17 nov 14:00 ZigZag B Terbiest A
Derde afdeling
wo 17 nov 14:00 De Berk C Interlommel B
wo 17 nov 14:00 Genk C De Berk B
wo 17 nov 14:00 Vrij Genk B
wo 17 nov 14:00 Terbiest B Hasselt B
wo 17 nov 14:00 Olympia B Sparrendal A
Vierde afdeling
wo 17 nov 14:00 Bocholt B Tongeren B
wo 17 nov 14:00 Genk E Boekt C
wo 17 nov 14:00 Maaseik B Genk D
wo 17 nov 14:00 Genk F Vrij
wo 17 nov 14:00 Fenix A Pelter C
 
Speeldag 8
Senior league
wo 24 nov 14:00 Tongeren A Sint-Truiden B
wo 24 nov 14:00 Sint-Truiden A Boekt A
wo 24 nov 14:00 ZigZag A De Berk A
wo 24 nov 14:00 Genenbos A Olympia A
wo 24 nov 14:00 Pelter A Opec A
Eerste afdeling
wo 24 nov 14:00 Interlommel A Kelchteren A
wo 24 nov 14:00 Maaseik A Boekt B
wo 24 nov 14:00 Hasselt A Genenbos B
wo 24 nov 14:00 Genenbos C Horizon A
wo 24 nov 14:00 Genk A Pelter B
Tweede afdeling
wo 24 nov 14:00 Horizon C Sint-Truiden C
wo 24 nov 14:00 Bocholt A Oetervallei A
wo 24 nov 14:00 Horizon B Genenbos D
wo 24 nov 14:00 Genenbos E ZigZag B
wo 24 nov 14:00 Terbiest A Vrij
Derde afdeling
wo 24 nov 14:00 Interlommel B De Berk B
wo 24 nov 14:00 De Berk C Vrij
wo 24 nov 14:00 Hasselt B Genk C
wo 24 nov 14:00 Genk B Olympia B
wo 24 nov 14:00 Sparrendal A Terbiest B
Vierde afdeling
wo 24 nov 14:00 Tongeren B Boekt C
wo 24 nov 14:00 Maaseik B Bocholt B
wo 24 nov 14:00 Vrij Genk E
wo 24 nov 14:00 Genk D Fenix A
wo 24 nov 14:00 Pelter C Genk F
 
Speeldag 9
Senior league
wo 1 dec 14:00 Tongeren A Olympia A
wo 1 dec 14:00 ZigZag A Pelter A
wo 1 dec 14:00 Opec A Sint-Truiden A
wo 1 dec 14:00 Sint-Truiden B Genenbos A
wo 1 dec 14:00 De Berk A Boekt A
Eerste afdeling
wo 1 dec 14:00 Interlommel A Horizon A
wo 1 dec 14:00 Hasselt A Genk A
wo 1 dec 14:00 Pelter B Maaseik A
wo 1 dec 14:00 Kelchteren A Genenbos C
wo 1 dec 14:00 Genenbos B Boekt B
Tweede afdeling
wo 1 dec 14:00 Horizon C ZigZag B
wo 1 dec 14:00 Horizon B Terbiest A
wo 1 dec 14:00 Vrij Oetervallei A
wo 1 dec 14:00 Sint-Truiden C Genenbos E
wo 1 dec 14:00 Genenbos D Bocholt A
Derde afdeling
wo 1 dec 14:00 Interlommel B Olympia B
wo 1 dec 14:00 Hasselt B Sparrendal A
wo 1 dec 14:00 Terbiest B Vrij
wo 1 dec 14:00 De Berk B Genk B
wo 1 dec 14:00 Genk C De Berk C
Vierde afdeling
wo 1 dec 14:00 Tongeren B Fenix A
wo 1 dec 14:00 Vrij Pelter C
wo 1 dec 14:00 Genk F Maaseik B
wo 1 dec 14:00 Boekt C Genk D
wo 1 dec 14:00 Genk E Bocholt B
 
Speeldag 10
Senior league
wo 15 dec 14:00 Tongeren A ZigZag A
wo 15 dec 14:00 Olympia A Sint-Truiden A
wo 15 dec 14:00 Sint-Truiden B Pelter A
wo 15 dec 14:00 Opec A Boekt A
wo 15 dec 14:00 De Berk A Genenbos A
Eerste afdeling
wo 15 dec 14:00 Interlommel A Hasselt A
wo 15 dec 14:00 Horizon A Maaseik A
wo 15 dec 14:00 Kelchteren A Genk A
wo 15 dec 14:00 Pelter B Boekt B
wo 15 dec 14:00 Genenbos B Genenbos C
Tweede afdeling
wo 15 dec 14:00 Horizon C Horizon B
wo 15 dec 14:00 ZigZag B Oetervallei A
wo 15 dec 14:00 Sint-Truiden C Terbiest A
wo 15 dec 14:00 Vrij Bocholt A
wo 15 dec 14:00 Genenbos D Genenbos E
Derde afdeling
wo 15 dec 14:00 Interlommel B Hasselt B
wo 15 dec 14:00 Olympia B Vrij
wo 15 dec 14:00 De Berk B Sparrendal A
wo 15 dec 14:00 Terbiest B De Berk C
wo 15 dec 14:00 Genk C Genk B
Vierde afdeling
wo 15 dec 14:00 Tongeren B Vrij
wo 15 dec 14:00 Fenix A Maaseik B
wo 15 dec 14:00 Boekt C Pelter C
wo 15 dec 14:00 Genk F Bocholt B
wo 15 dec 14:00 Genk E Genk D
 
Speeldag 11
Senior league
wo 22 dec 14:00 Sint-Truiden A Tongeren A
wo 22 dec 14:00 ZigZag A Sint-Truiden B
wo 22 dec 14:00 Boekt A Olympia A
wo 22 dec 14:00 Pelter A De Berk A
wo 22 dec 14:00 Genenbos A Opec A
Eerste afdeling
wo 22 dec 14:00 Maaseik A Interlommel A
wo 22 dec 14:00 Hasselt A Kelchteren A
wo 22 dec 14:00 Boekt B Horizon A
wo 22 dec 14:00 Genk A Genenbos B
wo 22 dec 14:00 Genenbos C Pelter B
Tweede afdeling
wo 22 dec 14:00 Oetervallei A Horizon C
wo 22 dec 14:00 Horizon B Sint-Truiden C
wo 22 dec 14:00 Bocholt A ZigZag B
wo 22 dec 14:00 Terbiest A Genenbos D
wo 22 dec 14:00 Genenbos E Vrij
Derde afdeling
wo 22 dec 14:00 Vrij Interlommel B
wo 22 dec 14:00 Hasselt B De Berk B
wo 22 dec 14:00 De Berk C Olympia B
wo 22 dec 14:00 Sparrendal A Genk C
wo 22 dec 14:00 Genk B Terbiest B
Vierde afdeling
wo 22 dec 14:00 Maaseik B Tongeren B
wo 22 dec 14:00 Vrij Boekt C
wo 22 dec 14:00 Bocholt B Fenix A
wo 22 dec 14:00 Pelter C Genk E
wo 22 dec 14:00 Genk D Genk F
 
Speeldag 12
Senior league
wo 19 jan 14:00 Tongeren A Pelter A
wo 19 jan 14:00 Opec A Olympia A
wo 19 jan 14:00 ZigZag A Genenbos A
wo 19 jan 14:00 De Berk A Sint-Truiden A
wo 19 jan 14:00 Sint-Truiden B Boekt A
Eerste afdeling
wo 19 jan 14:00 Interlommel A Genk A
wo 19 jan 14:00 Pelter B Horizon A
wo 19 jan 14:00 Hasselt A Genenbos C
wo 19 jan 14:00 Genenbos B Maaseik A
wo 19 jan 14:00 Kelchteren A Boekt B
Tweede afdeling
wo 19 jan 14:00 Horizon C Terbiest A
wo 19 jan 14:00 Vrij ZigZag B
wo 19 jan 14:00 Horizon B Genenbos E
wo 19 jan 14:00 Genenbos D Oetervallei A
wo 19 jan 14:00 Sint-Truiden C Bocholt A
Derde afdeling
wo 19 jan 14:00 Interlommel B Sparrendal A
wo 19 jan 14:00 Terbiest B Olympia B
wo 19 jan 14:00 Hasselt B Genk B
wo 19 jan 14:00 Genk C Vrij
wo 19 jan 14:00 De Berk B De Berk C
Vierde afdeling
wo 19 jan 14:00 Tongeren B Pelter C
wo 19 jan 14:00 Genk F Fenix A
wo 19 jan 14:00 Vrij Genk D
wo 19 jan 14:00 Genk E Maaseik B
wo 19 jan 14:00 Boekt C Bocholt B
 
Speeldag 13
Senior league
wo 26 jan 14:00 Opec A Tongeren A
wo 26 jan 14:00 Genenbos A Pelter A
wo 26 jan 14:00 Olympia A De Berk A
wo 26 jan 14:00 Boekt A ZigZag A
wo 26 jan 14:00 Sint-Truiden A Sint-Truiden B
Eerste afdeling
wo 26 jan 14:00 Pelter B Interlommel A
wo 26 jan 14:00 Genenbos C Genk A
wo 26 jan 14:00 Horizon A Genenbos B
wo 26 jan 14:00 Boekt B Hasselt A
wo 26 jan 14:00 Maaseik A Kelchteren A
Tweede afdeling
wo 26 jan 14:00 Vrij Horizon C
wo 26 jan 14:00 Genenbos E Terbiest A
wo 26 jan 14:00 ZigZag B Genenbos D
wo 26 jan 14:00 Bocholt A Horizon B
wo 26 jan 14:00 Oetervallei A Sint-Truiden C
Derde afdeling
wo 26 jan 14:00 Terbiest B Interlommel B
wo 26 jan 14:00 Genk B Sparrendal A
wo 26 jan 14:00 Olympia B Genk C
wo 26 jan 14:00 De Berk C Hasselt B
wo 26 jan 14:00 Vrij De Berk B
Vierde afdeling
wo 26 jan 14:00 Genk F Tongeren B
wo 26 jan 14:00 Genk D Pelter C
wo 26 jan 14:00 Fenix A Genk E
wo 26 jan 14:00 Bocholt B Vrij
wo 26 jan 14:00 Maaseik B Boekt C
 
Speeldag 14
Senior league
wo 2 feb 14:00 Tongeren A Genenbos A
wo 2 feb 14:00 De Berk A Opec A
wo 2 feb 14:00 Pelter A Boekt A
wo 2 feb 14:00 Sint-Truiden B Olympia A
wo 2 feb 14:00 ZigZag A Sint-Truiden A
Eerste afdeling
wo 2 feb 14:00 Interlommel A Genenbos C
wo 2 feb 14:00 Genenbos B Pelter B
wo 2 feb 14:00 Genk A Boekt B
wo 2 feb 14:00 Kelchteren A Horizon A
wo 2 feb 14:00 Hasselt A Maaseik A
Tweede afdeling
wo 2 feb 14:00 Horizon C Genenbos E
wo 2 feb 14:00 Genenbos D Vrij
wo 2 feb 14:00 Terbiest A Bocholt A
wo 2 feb 14:00 Sint-Truiden C ZigZag B
wo 2 feb 14:00 Horizon B Oetervallei A
Derde afdeling
wo 2 feb 14:00 Interlommel B Genk B
wo 2 feb 14:00 Genk C Terbiest B
wo 2 feb 14:00 Sparrendal A De Berk C
wo 2 feb 14:00 De Berk B Olympia B
wo 2 feb 14:00 Hasselt B Vrij
Vierde afdeling
wo 2 feb 14:00 Tongeren B Genk D
wo 2 feb 14:00 Genk E Genk F
wo 2 feb 14:00 Pelter C Bocholt B
wo 2 feb 14:00 Boekt C Fenix A
wo 2 feb 14:00 Vrij Maaseik B
 
Speeldag 15
Senior league
wo 9 feb 14:00 De Berk A Tongeren A
wo 9 feb 14:00 Boekt A Genenbos A
wo 9 feb 14:00 Opec A Sint-Truiden B
wo 9 feb 14:00 Sint-Truiden A Pelter A
wo 9 feb 14:00 Olympia A ZigZag A
Eerste afdeling
wo 9 feb 14:00 Genenbos B Interlommel A
wo 9 feb 14:00 Boekt B Genenbos C
wo 9 feb 14:00 Pelter B Kelchteren A
wo 9 feb 14:00 Maaseik A Genk A
wo 9 feb 14:00 Horizon A Hasselt A
Tweede afdeling
wo 9 feb 14:00 Genenbos D Horizon C
wo 9 feb 14:00 Bocholt A Genenbos E
wo 9 feb 14:00 Vrij Sint-Truiden C
wo 9 feb 14:00 Oetervallei A Terbiest A
wo 9 feb 14:00 ZigZag B Horizon B
Derde afdeling
wo 9 feb 14:00 Genk C Interlommel B
wo 9 feb 14:00 De Berk C Genk B
wo 9 feb 14:00 Terbiest B De Berk B
wo 9 feb 14:00 Vrij Sparrendal A
wo 9 feb 14:00 Olympia B Hasselt B
Vierde afdeling
wo 9 feb 14:00 Genk E Tongeren B
wo 9 feb 14:00 Bocholt B Genk D
wo 9 feb 14:00 Genk F Boekt C
wo 9 feb 14:00 Maaseik B Pelter C
wo 9 feb 14:00 Fenix A Vrij
 
Speeldag 16
Senior league
wo 16 feb 14:00 Tongeren A Boekt A
wo 16 feb 14:00 Sint-Truiden B De Berk A
wo 16 feb 14:00 Genenbos A Sint-Truiden A
wo 16 feb 14:00 ZigZag A Opec A
wo 16 feb 14:00 Pelter A Olympia A
Eerste afdeling
wo 16 feb 14:00 Interlommel A Boekt B
wo 16 feb 14:00 Kelchteren A Genenbos B
wo 16 feb 14:00 Genenbos C Maaseik A
wo 16 feb 14:00 Hasselt A Pelter B
wo 16 feb 14:00 Genk A Horizon A
Tweede afdeling
wo 16 feb 14:00 Horizon C Bocholt A
wo 16 feb 14:00 Sint-Truiden C Genenbos D
wo 16 feb 14:00 Genenbos E Oetervallei A
wo 16 feb 14:00 Horizon B Vrij
wo 16 feb 14:00 Terbiest A ZigZag B
Derde afdeling
wo 16 feb 14:00 Interlommel B De Berk C
wo 16 feb 14:00 De Berk B Genk C
wo 16 feb 14:00 Genk B Vrij
wo 16 feb 14:00 Hasselt B Terbiest B
wo 16 feb 14:00 Sparrendal A Olympia B
Vierde afdeling
wo 16 feb 14:00 Tongeren B Bocholt B
wo 16 feb 14:00 Boekt C Genk E
wo 16 feb 14:00 Genk D Maaseik B
wo 16 feb 14:00 Vrij Genk F
wo 16 feb 14:00 Pelter C Fenix A
 
Speeldag 17
Senior league
wo 2 mrt 14:00 Sint-Truiden B Tongeren A
wo 2 mrt 14:00 Boekt A Sint-Truiden A
wo 2 mrt 14:00 De Berk A ZigZag A
wo 2 mrt 14:00 Olympia A Genenbos A
wo 2 mrt 14:00 Opec A Pelter A
Eerste afdeling
wo 2 mrt 14:00 Kelchteren A Interlommel A
wo 2 mrt 14:00 Boekt B Maaseik A
wo 2 mrt 14:00 Genenbos B Hasselt A
wo 2 mrt 14:00 Horizon A Genenbos C
wo 2 mrt 14:00 Pelter B Genk A
Tweede afdeling
wo 2 mrt 14:00 Sint-Truiden C Horizon C
wo 2 mrt 14:00 Oetervallei A Bocholt A
wo 2 mrt 14:00 Genenbos D Horizon B
wo 2 mrt 14:00 ZigZag B Genenbos E
wo 2 mrt 14:00 Vrij Terbiest A
Derde afdeling
wo 2 mrt 14:00 De Berk B Interlommel B
wo 2 mrt 14:00 Vrij De Berk C
wo 2 mrt 14:00 Genk C Hasselt B
wo 2 mrt 14:00 Olympia B Genk B
wo 2 mrt 14:00 Terbiest B Sparrendal A
Vierde afdeling
wo 2 mrt 14:00 Boekt C Tongeren B
wo 2 mrt 14:00 Bocholt B Maaseik B
wo 2 mrt 14:00 Genk E Vrij
wo 2 mrt 14:00 Fenix A Genk D
wo 2 mrt 14:00 Genk F Pelter C
 
Speeldag 18
Senior league
wo 9 mrt 14:00 Olympia A Tongeren A
wo 9 mrt 14:00 Pelter A ZigZag A
wo 9 mrt 14:00 Sint-Truiden A Opec A
wo 9 mrt 14:00 Genenbos A Sint-Truiden B
wo 9 mrt 14:00 Boekt A De Berk A
Eerste afdeling
wo 9 mrt 14:00 Horizon A Interlommel A
wo 9 mrt 14:00 Genk A Hasselt A
wo 9 mrt 14:00 Maaseik A Pelter B
wo 9 mrt 14:00 Genenbos C Kelchteren A
wo 9 mrt 14:00 Boekt B Genenbos B
Tweede afdeling
wo 9 mrt 14:00 ZigZag B Horizon C
wo 9 mrt 14:00 Terbiest A Horizon B
wo 9 mrt 14:00 Oetervallei A Vrij
wo 9 mrt 14:00 Genenbos E Sint-Truiden C
wo 9 mrt 14:00 Bocholt A Genenbos D
Derde afdeling
wo 9 mrt 14:00 Olympia B Interlommel B
wo 9 mrt 14:00 Sparrendal A Hasselt B
wo 9 mrt 14:00 Vrij Terbiest B
wo 9 mrt 14:00 Genk B De Berk B
wo 9 mrt 14:00 De Berk C Genk C
Vierde afdeling
wo 9 mrt 14:00 Fenix A Tongeren B
wo 9 mrt 14:00 Pelter C Vrij
wo 9 mrt 14:00 Maaseik B Genk F
wo 9 mrt 14:00 Genk D Boekt C
wo 9 mrt 14:00 Bocholt B Genk E