dinsdag 18 januari 2022
Contact
Agenda
PFV Limburg
Evenementen
wo 19 januari
Wintercompetitie
Zie kalender
za 22 januari
Wintercompetitie
Zie kalender
zo 23 januari
Wintercompetitie
Zie kalender
wo 26 januari
Wintercompetitie
Zie kalender
za 29 januari
Wintercompetitie
Zie kalender
zo 30 januari
Wintercompetitie
Zie kalender
wo 2 februari
Wintercompetitie
Zie kalender
za 5 februari
Wintercompetitie
Zie kalender
zo 6 februari
Wintercompetitie
Zie kalender
wo 9 februari
Wintercompetitie
Zie kalender
za 12 februari
PC Boekt
za 12 februari
Wintercompetitie
Zie kalender
zo 13 februari
Wintercompetitie
Zie kalender
wo 16 februari
Wintercompetitie
Zie kalender

 

Sextetten 50+

 

Kalender
2020

 

Resultaten
2020
wo 2 sep - 10:00 Sextet PC Kelchteren
sextet 50+ 6R affiche

 

wo 15 jul - 10:00 Sextet PC Oetervallei
sextet 50+ 6R affiche

 

wo 24 jun - 10:00 Sextet PC Olympia
sextet 50+ 6R affiche

 

2019
wo 4 sep - 10:00 Sextet PC Interlommel
sextet 50+ 6R affiche

 

wo 17 jul - 10:00 Sextet PC Hasselt
sextet 50+ 6R affiche uitslag
wo 3 jul - 10:00 Sextet PC Bocholt
sextet 50+ 6R affiche uitslag
2018
wo 5 sep - 10:00 Sextet PC Zig-Zag
sextet 50+ 6R affiche uitslag
wo 18 jul - 10:00 Sextet PC Oetervallei
sextet 50+ 6R affiche uitslag
wo 27 jun - 10:00 Sextet PC Hasselt
sextet 50+ 6R affiche uitslag
2017
wo 6 sep - 10:00 Sextet PC Boekt
sextet 50+ 6R affiche uitslag
wo 19 jul - 10:00 Sextet PC Genenbos
sextet 50+ 6R affiche uitslag
wo 28 jun - 10:00 Sextet PC Oetervallei
sextet 50+ 6R affiche uitslag
2016
wo 7 sep - 10:00 Sextet PC Boekt
sextet 50+ 6R affiche uitslag
wo 3 aug - 10:00 Sextet PC Hasselt
sextet 50+ 6R

 

uitslag
wo 20 jul - 10:00 Sextet PC Olympia
sextet 50+ 6R

 

uitslag
2015
wo 9 sep - 13:30 Sextet PC Olympia
sextet 50+ 6R

 

 

wo 5 aug - 13:30 Sextet PC Interlommel
sextet 50+ 6R

 

uitslag
wo 22 jul - 10:00 Sextet PC Pelt
sextet 50+ 6R

 

uitslag